Chất Hoạt Động Bề Mặt Lauryl Glucoside – Nguyên Liệu Mỹ Phẩm Giá Sỉ

Liên hệ: 0822142739

Chất Hoạt Động Bề Mặt Lauryl Glucoside 

INCI Name: D-Glucose Homopolymer, Dodecyl Ether

Tính chất vật lý: dạng gel đặc, màu trắng hoặc trắng ngã vàng, có mùi nhẹ

Chức năng: chất hoạt động bề mặt, chất làm sạch

Tỷ lệ sử dụng: 10% – 20% trong sữa rửa mặt; 15% – 30% trong sữa tắm.

0822142739
Liên hệ